• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

211445 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้จัดการตลาดช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าในตลาดฯ สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ และในโอกาสเดียวกันได้มอบป้าย "ตลาดสดติดดาว"10

11 ธ.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง

วันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง10

11 ธ.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม