• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204181 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี10

26 พ.ย. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง

 วันพฤหัสบดีที่ 2๒ พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.๓0  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม กิจกรรม10

23 พ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการตลาด ในการประชุมโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยอง

วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการตลาด ในการประชุมโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง10

22 พ.ย. 2561 21

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 วันพุธที่ 2๑ พฤศจิกายน 2561 เวลา 1๕.๓0  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง10

22 พ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม