• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221232 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ >>

28 ม.ค. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบและดำเนินโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒10

28 ม.ค. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดระยอง (ทุเรียนระยอง)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดระยอง10

23 ม.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม