• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

208076 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2

 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม “Bike10

29 พ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด10

29 พ.ย. 2561 11

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 67 สินค้า 607 รายการ และรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐของบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ

 ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 67 สินค้า 607 รายการ และรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐของบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ทุกเดือน10

28 พ.ย. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง จะทำการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล จำนวนหลายรายการ จึงขอประชาสัมพันธ์กาาขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าว ผู้สนใจซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพย์ 0 3862 0888,10

28 พ.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม