• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217919 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าสุกร

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

17 พ.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา10

12 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม