• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205388 ยอดเข้าชม

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565เวลา 14.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา10

21 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อผลไม้ (ล้ง) ในพื้นที่อำเภอแกลง

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง10

20 เม.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ (ทุเรียน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาผลไม้ (ทุเรียน)10

20 เม.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม