• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215307 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แบบบูรณาการ

 วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค10

24 ธ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีด้านสับปะรดจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานไตรภาคีด้านสับปะรดจังหวัดระยอง10

24 ธ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดระยองขอเชิญเที่ยวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ10

24 ธ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
เชิญเที่ยวงานวันพระเจ้าตากฯ และงานกาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง เชิญเที่ยวงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ๗ วัน ๗ คืน ชมการแสดงและศิลปินดารา มิสแกรนด์โชว์ชุดม้านิลมังกร https://www.youtube.com/watch?v=bu5hAVzX4N0&feature=youtu.be

24 ธ.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม