• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205653 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

 วันพุธที่ 2๑ พฤศจิกายน 2561 เวลา 1๕.๓0  น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง10

22 พ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อหาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

  วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อหาร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย10

22 พ.ย. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์

 วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ ร้าน aompasin2552 รายละเอียดดังนี้ 1.10

22 พ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม