• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215255 ยอดเข้าชม

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า10

24 ธ.ค. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจเเฟรนไชส์ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเฟรนไชส์ โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบเเฟรนไชส์ (Franchise B2B) การให้คำปรึกษาธุรกิจแฟรนไชส์เป็นรายธุรกิจ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากล และการผลักดันให้ธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดสากล โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้ธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ10

24 ธ.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม