• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

200311 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เชิญชวนร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จังหวัดระยอง

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เชิญชวนร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จังหวัดระยอง จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน10

2 พ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๑

 วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี10

2 พ.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมในพิธีเปิด เอฟเอ็น เอ๊าท์เลท สาขาระยอง

 วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมในพิธีเปิด เอฟเอ็น10

2 พ.ย. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสถานการณ์การผลิตการตลาดสับปะรด

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสถานการณ์การผลิตการตลาดสับปะรด เพื่อร่วมพิจารณาหารือเกี่ยวกับปริมาณสับปะรด10

2 พ.ย. 2561 11

อ่านเพิ่มเติม