• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

215243 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด10

14 ธ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจคลังสินค้าและสำนักงาน บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย)

             วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบลักษณะสภาพ จำนวน ขนาด10

14 ธ.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายตลาดสดติดดาว

  วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อมอบป้ายตลาดสดติดดาว ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งดูแลรับผิดชอบตลาดกลางผลไม้ตะพง10

13 ธ.ค. 2561 7

อ่านเพิ่มเติม