• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

146352 ยอดเข้าชม

มหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๑ “ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนทุกท่าน ชม ชิม ช็อป ชัวร์ ในงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตร  ภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๑10

24 เม.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓10

24 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยองธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง10

24 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกตรวจการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล  สงกรานต์ ๒๕๖๑ ของอำเภอบ้านค่าย จำนวน ๗10

17 เม.ย. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการก่อนเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระยอง (สคบ.) ตำรวจ สภ.เมืองระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง10

11 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม