• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201270 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ งานเเฟรนไชส์สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ งานเเฟรนไชส์สร้างอาชีพ จัดระหว่างวันที่ 1 - 4  พฤศจิกายน 2561 ณ10

31 ต.ค. 2561 11

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ10

31 ต.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Marketing Opportunity ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ" กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2562

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Marketing Opportunity ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ" กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SME10

30 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปิดให้เครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ที่ติดตั้งในร้านธงฟ้าประชารัฐ สามารถนำเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์10

30 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนา โครงการ "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ไม้ยืนต้น” ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ (ในส่วนภูมิภาค) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการทางธุรกิจ SMES เกี่ยวกับบทบัญญัติกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย10

30 ต.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม