• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201736 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง

วันจันทร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม 2561 เวลา 1๐.๓0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ10

30 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยังหาดแหลมเจริญ

วันศุกร์ที่ 2๖ ตุลาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปยังหาดแหลมเจริญ ณ บริเวณมณฑลพิธีวัดลุ่ม (พระอารามหลวง)10

30 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ “โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม”

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม 2561 เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้10

30 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม