• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

146320 ยอดเข้าชม

ประชุมการดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายการค้าและโครงสร้างกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปและเวชสำอางจากผลไม้ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เมื่อวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายการค้าและโครงสร้างกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปและเวชสำอางจากผลไม้  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย10

4 เม.ย. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ 3 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด10

3 เม.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10

3 เม.ย. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธี วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธี วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์10

2 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม