• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205339 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสถานการณ์การผลิตการตลาดสับปะรด

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมสถานการณ์การผลิตการตลาดสับปะรด เพื่อร่วมพิจารณาหารือเกี่ยวกับปริมาณสับปะรด10

2 พ.ย. 2561 12

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมของผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์ม

 วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มเพิ่มเติมของผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์ม จำนวน10

1 พ.ย. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ งานเเฟรนไชส์สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ งานเเฟรนไชส์สร้างอาชีพ จัดระหว่างวันที่ 1 - 4  พฤศจิกายน 2561 ณ10

31 ต.ค. 2561 11

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ10

31 ต.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม