• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

147255 ยอดเข้าชม

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10

3 เม.ย. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธี วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธี วันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์10

2 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง10

27 มี.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบ การจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง10

27 มี.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม