• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

143467 ยอดเข้าชม

ร่วมต้อนรับประธานกรรมการบริษัท หวาอี๋ กรุ๊ป เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำโดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

28 ก.พ. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคมวัสดุก่อสร้าง

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 13.30 น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคมวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้ดำเนินงานด้านการจัดเก็บราคาวัสดุก่อสร้างมีความถูกต้อง10

28 ก.พ. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม เหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม เพิ่มเติมของผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์มจำนวน10

27 ก.พ. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
งานสัมมนา ระยอง ผนึกกำลัง EEC “SMART CITY เชื่อมไทย เชื่อมโลก Connecting Opportunities”

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานสัมมนา ระยอง10

27 ก.พ. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
“เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ ๖”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรม มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายทางการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระยอง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ   ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล10

26 ก.พ. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน10

23 ก.พ. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม