• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

146561 ยอดเข้าชม

กระทรวงพาณิชย์ เผย ราคาสินค้าวันนี้ ทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า เนื้อหมู กิโลกรัมละ 95-100 บาท ผักชี 80-90 บาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่า ราคาสินค้าทรงตัว เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดย เนื้อหมู ราคากิโลกรัมละ10

8 มี.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ เผย ราคาสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงหลายรายการ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคาลดลงเหลือฟองละ 2.80-2.90 บาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่า ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงหลายรายการ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดย ไข่ไก่ เบอร์10

7 มี.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุม ชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจสอบปราบปราม10

6 มี.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสั่งซื้อหอมหัวใหญ่

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงผลผลิตหอมหัวใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาด และจะออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการรับซื้อผลผลิต    ส่งผลให้ราคาหอมหัวใหญ่ราคาตกต่ำ         เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่10

6 มี.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง10

6 มี.ค. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (กรศ.จังหวัดระยอง)

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก10

5 มี.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม