• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

145687 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง10

6 มี.ค. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (กรศ.จังหวัดระยอง)

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุน ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก10

5 มี.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง10

5 มี.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
เปิดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่ ๖”

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง เปิดงาน10

5 มี.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร10

2 มี.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมต้อนรับประธานกรรมการบริษัท หวาอี๋ กรุ๊ป เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำโดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง10

28 ก.พ. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม