• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

148178 ยอดเข้าชม

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด

วันจันทร์ที่ ๒6 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.00 น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ10

26 มี.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการสรรหา  ส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดระยอง10

14 มี.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม