• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

43940 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด19

 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายพิทักษ์ มณีรัสยากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน10

20 ก.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม