• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

202409 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดและโครงการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดและโครงการกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ10

19 ต.ค. 2561 15

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลออนไลน์ Jewelry Virtual Fair (JVF)

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ได้มีการจัดทำสื่อดิจิทัลสำหรับการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผ่านทาง Application JEWELRY VIRTUAL FAIR (JVF) จากทั่วทุกมุมโลก10

16 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม 2561 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10

16 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพิธีสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง10

16 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม