• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

209118 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม 2561 เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาด โครงการชุมชนท่องเที่ยว10

30 ต.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพิธีสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง ประกอบด้วยพิธีการดังนี้10

25 ต.ค. 2561 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการตลาด โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระยอง

  วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม 2561 เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการตลาด10

25 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม