• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

209107 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดรายการวิทยุ “ส่วนราชการพบประชาชน”

 วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

25 ต.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Thailand Digital Tourism : ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย Big Data”

    วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ10

19 ต.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม