• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201705 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ของบริษัท10

4 ต.ค. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

  วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง10

2 ต.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

 วันอังคาร ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด10

2 ต.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด

กรมการค้าภายใน ได้จัดทำสรุปภาพรวมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด ปีการผลิต 2561/62 สรุปได้ดังนี้ 1) เกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉาง สามารถขอสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉาง โดยเกษตรกรรายคน วงเงิน10

2 ต.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม