• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

230548 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครขอใช้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปั่จจัยการผลิต พัฒนาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยสามารถยื่นคำขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ จนถึงวันที่10

1 พ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายทุเรียนระยอง

            วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

1 พ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น"

โครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทยฉับไว ไปถึงถิ่น เป็นการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เพื่อกระจายสินเชื่อให้เข้าถึง SMEs โดยเฉพาะผู้ประกอบการ10

30 เม.ย. 2562

อ่านเพิ่มเติม