• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223571 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้จัดการตลาดช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าในตลาดฯ สมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ และในโอกาสเดียวกันได้มอบป้าย "ตลาดสดติดดาว"10

11 ธ.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง

วันศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง10

11 ธ.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อเข้าสังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า สำหรับงวดเดือนธันวาคม 2561

 วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อเข้าสังเกตการณ์การเข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า สำหรับงวดเดือนธันวาคม 2561 ของผู้ประกอบการคลังสินค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระยอง ของบริษัท10

11 ธ.ค. 2561 15

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2561

 วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 13.00น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ10

11 ธ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม