• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204695 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม 2561  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง10

10 ต.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่าน VDO Conference

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม 2561  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

10 ต.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม 2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการสินค้าปรุงสำเร็จ พืชผัก ผลไม้ สินค้าอุปโภคบริโภค ในช่วงเทศกาลกินเจ10

10 ต.ค. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือฝ่ายไทยเพื่อสรุปแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการค้า การลงทุนการขนส่ง และการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวฝั่งทะเล ๓ ประเทศ ในโครงการประชุมสัมมนานานาชาติ เพื่อความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ กัมพูชา-เวียดนาม-ไทย ครั้งที่ ๑ (CVTEC)

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือฝ่ายไทยเพื่อสรุปแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันการค้า การลงทุนการขนส่ง และการท่องเที่ยวในพื้นที่แนวฝั่งทะเล ๓ ประเทศ ในโครงการประชุมสัมมนานานาชาติ เพื่อความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจ10

9 ต.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม