• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

191994 ยอดเข้าชม

ร่วมงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓) ประจำปี ๒๕๖๑”

เสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำโดย นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในงาน10

18 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ    และลูกจ้างในสังกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มงานและแจ้งแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในเดือนถัดไป10

3 ก.ค. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริพร พิลาพันธ์10

2 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง     ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง10

2 ก.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง   เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ10

27 มิ.ย. 2561

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 10

27 มิ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม