• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

182070 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

5 เม.ย. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ "ชาวระยองห่วงใย กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางฮิ" และเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

เมื่อพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมโครงการ “ชาวระยองห่วงใย กลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางฮิ” ภายใต้โครงการของคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคมความปลอดภัยทางถนนและเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์10

4 เม.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายการค้าและโครงสร้างกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปและเวชสำอางจากผลไม้ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เมื่อวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการออกแบบเครื่องหมายการค้าและโครงสร้างกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปและเวชสำอางจากผลไม้  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย10

4 เม.ย. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ 3 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด10

3 เม.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ10

3 เม.ย. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม