• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

200949 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ10

27 ก.ย. 2561 7

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รายจังหวัดและรายภาค

 วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ รายจังหวัดและรายภาค  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ10

26 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม