• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

200928 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดระยอง10

19 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการถุงเงินประชารัฐ

 วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการถุงเงินประชารัฐ (โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่10

19 ก.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม