• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204302 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

 วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ครั้งที่10

25 ก.ย. 2561 7

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านโชว์ห่วย "สวย สว่าง สะอาด สบาย ไตล์ 4.0"

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล10

24 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

            วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด10

24 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม