• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

206452 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 2๗ กันยายน 2561 เวลา 1๓.๓0 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้าง10

27 ก.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดระยอง

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล10

27 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ10

27 ก.ย. 2561 7

อ่านเพิ่มเติม