• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

193359 ยอดเข้าชม

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดล้นตลาดจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดระยองรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยองที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ จำนวน ๑10

11 มิ.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

วันพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ    และลูกจ้างในสังกัด10

6 มิ.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่10

6 มิ.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกสมาคมพัฒนาสับปะรดไทย ภาคตะวันออก และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดระยอง10

4 มิ.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ศึกษาดูงาน “THAIFEX-World of Asia ๒๐๑๘” ตามโครงการยกระดับศักยภาพบริหารจัดการ และการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการศักยภาพบริหารจัดการและการตลาดผลไม้ภาคตะวันออก โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเจรจาการค้าในงาน  “THAIFEX-World  of Asia10

4 มิ.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม