• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221783 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

23 พ.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง จะขีดห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน

ประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง จะขีดห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน       ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนและบริษัทตามรายชื่อชื่อที่แนบท้ายประกาศ มิได้สทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ดาวน์โหลดด้านล่าง>>>10

23 พ.ค. 2565 20

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดตลาดผลไม้เกาะกลอย ณ บริเวณใกล้สี่แยกเกาะกลอย

           วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดตลาดผลไม้เกาะกลอย ณ10

20 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม