• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205494 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่เพื่อหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้แอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ10

14 ก.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ร้านคุณหน่อย เฟรชมาร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง10

14 ก.ย. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิจารณาผลงานในพื้นที่การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิจารณาผลงานในพื้นที่การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี10

13 ก.ย. 2561 21

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ Mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ”

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ10

13 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม