• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

191385 ยอดเข้าชม

ประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดทองระยอง

  วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 พ.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งมอบเครื่อง EDC ให้แก่ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง

 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัด และธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งมอบเครื่อง10

7 พ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลไม้ภาคตะวันออก" จังหวัดจันทบุรี

 เมื่อวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์10

7 พ.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ี่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลภาวะราคา และสถานการณ์ผลไม้จังหวัดระยอง ณ10

4 พ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม