• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

208807 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ Mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ”

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ10

13 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (ด้านพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง10

12 ก.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันอังคาร ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดระยอง10

12 ก.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชณ์จังหวัดระยอง ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว

              วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

11 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม