• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205343 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ. จังหวัดระยอง) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

วันจันทร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ10

4 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเปิดงานงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ประจำปี ๒๕๖๑ (TILOG – LOGISTIX ๒๐๑๘)

วันพุธ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ประจำปี10

30 ส.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม