• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

191529 ยอดเข้าชม

ประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓10

24 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยองธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง10

24 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ออกตรวจการจัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล  สงกรานต์ ๒๕๖๑ ของอำเภอบ้านค่าย จำนวน ๗10

17 เม.ย. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการก่อนเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดระยอง (สคบ.) ตำรวจ สภ.เมืองระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง10

11 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม