• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

196362 ยอดเข้าชม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเกมรุกพัฒนา SME และ Startup ปรับใช้นวัตกรรม นำความคิดสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า โลกธุรกิจยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับแวดวงธุรกิจมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด10

9 พ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชุมข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด10

9 พ.ค. 2561 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดทองระยอง

  วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง10

8 พ.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งมอบเครื่อง EDC ให้แก่ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่จังหวัดระยอง

 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัด และธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งมอบเครื่อง10

7 พ.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลไม้ภาคตะวันออก" จังหวัดจันทบุรี

 เมื่อวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์10

7 พ.ค. 2561

อ่านเพิ่มเติม