• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

198181 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ี่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลภาวะราคา และสถานการณ์ผลไม้จังหวัดระยอง ณ10

4 พ.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ10

30 เม.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพิจราณาการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑3.00น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมพิจราณาการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....10

30 เม.ย. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม เหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๒5 เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม เพิ่มเติมของผู้ประกอบการโรงงานน้ำมันปาล์มจำนวน10

25 เม.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์10

25 เม.ย. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม