• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223752 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

19 พ.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

19 พ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม