• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203606 ยอดเข้าชม

สปอตโฆษณา คนไทยไม่โกง (Thailand No Corruption) "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สามารถดาวน์โหลดสปอตโฆษณา ได้ที่ http://acoc.ops.moc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง10

24 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น10

24 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่นที่ ๒

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่นที่10

24 ก.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวอารีจิต ศรีวิชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ10

23 ก.ค. 2561 10

อ่านเพิ่มเติม