• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

201485 ยอดเข้าชม

“สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล ” ครั้งที่ 2

           วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า10

23 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
การสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก"

วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก " ตามกิจกรรมค้าส่งรวมใจ10

18 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๓) ประจำปี ๒๕๖๑”

วันเสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดมาออกร้านจำหน่ายในงาน “วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชาครั้งหนึ่งพระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินมา (๑๔ กรกฎาคม10

18 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล ครั้งที่ 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล ” ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและเผยแพร่สินค้าเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ผู้บริโภคได้รู้จักโดยทั่วไป10

18 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายธีระยุทธ10

18 ก.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสร้างเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันอังคาร ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวศิริพร พิลาพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ10

18 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม