• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205833 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๖๑ ณ10

25 ก.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่องโอกาสและความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) วัน ศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific10

25 ก.ค. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม