• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

211482 ยอดเข้าชม

lสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”

 วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน10

6 ส.ค. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการตลาดสีเขียวเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย10

2 ส.ค. 2561 13

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดระยอง (คอจ.) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ “ทีมหมอประชารัฐสุขใจ” (ปรจ.)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดระยอง (คอจ.) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ10

2 ส.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยพิธีดังนี้  เวลา10

1 ส.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม