• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

208449 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่องโอกาสและความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) วัน ศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific10

25 ก.ค. 2561 9

อ่านเพิ่มเติม
เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น "Qurated Fashion Incubation Project"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จดทำโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น “Qurated Fashion Incubation Project” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นของไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs สินค้า10

25 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
สปอตโฆษณา คนไทยไม่โกง (Thailand No Corruption) "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สามารถดาวน์โหลดสปอตโฆษณา ได้ที่ http://acoc.ops.moc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" โฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง10

24 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น10

24 ก.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่นที่ ๒

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ (Passport to Global Challenge : PGC by NEA) รุ่นที่10

24 ก.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม